Informacja o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych

Karty podstawowe