Wystąpienie pokontrolne Spółdzielnia Sitpol w Bydgoszczy

Kontrola wew/zew: 
Jednostka kontrolująca: 
Kategoria kontroli: 
Czas kontroli: 
15/09/2017