Wyniki kontroli prawidłowości w podmiocie leczniczym Stomatologia i Profilaktyka „Blask uśmiechu

Kontrola wew/zew: 
Jednostka kontrolująca: 
Kategoria kontroli: 
Czas kontroli: 
02/08/2017