Przygotowanie formacji Obrony Cywilnej i ratowników do prowadzenia działań ratowniczych

Karty podstawowe

Jednostka kontrolująca: 
Kategoria kontroli: 
Czas kontroli: 
Od 15/01/2018 do 19/01/2018