Kontrona Domu Seniora w Więcborku

Kontrola wew/zew: 
Jednostka kontrolująca: 
Kategoria kontroli: 
Czas kontroli: 
01/08/2017