Kontrola wykorzystania naturalnych surowców leczniczych w lecznictwie uzdrowiskowym w wybranych zakładach lecznictwa uzdrowiskowego w Kujawsko-Pomorskim

Kategoria kontroli: 
Czas kontroli: 
Od 20/12/2017 do 10/04/2018