Kontrola w Wojewódzkim Inspektoracie Jakości Handlowej Artykułów Rolno–Spożywczych w Bydgoszczy

Kontrola wew/zew: 
Jednostka kontrolująca: 
Kategoria kontroli: 
Czas kontroli: 
Od 19/06/2017 do 30/06/2017