Kontrola w Urzędzie MIasta Kowal

Kontrola wew/zew: 
Jednostka kontrolująca: 
Kategoria kontroli: 
Czas kontroli: 
Od 12/04/2018 do 02/05/2018