Kontrola w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu

Kontrola wew/zew: 
Jednostka kontrolująca: 
Kategoria kontroli: 
Czas kontroli: 
Od 27/03/2017 do 04/04/2017