Kontrola w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu

Kontrola wew/zew: 
Jednostka kontrolująca: 
Kategoria kontroli: 
Czas kontroli: 
Od 22/02/2017 do 28/02/2017