Kontrola w Punkie Opieki Dziennej nad Dziećmi „Kikolandia” w miejscowości Kikół

Karty podstawowe

Kontrola wew/zew: 
Jednostka kontrolująca: 
Kategoria kontroli: 
Czas kontroli: 
Od 08/06/2016 do 10/06/2016