Kontrola w Przedsiębiorstwie Wielobranżowym „MEDICAL TOURIST” Sp. z o.o. Sanatorium Uzdrowiskowe „Chemik” w Ciechocinku

Kontrola wew/zew: 
Jednostka kontrolująca: 
Kategoria kontroli: 
Czas kontroli: 
06/06/2018