Kontrola w powiatowym Zespole ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Inowrocławiu

Kontrola wew/zew: 
Kategoria kontroli: 
Czas kontroli: 
Od 29/01/2018 do 30/03/2018