Kontrola w Powiatowym Zespole ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Golubiu-Dobrzyniu

Karty podstawowe

Kontrola wew/zew: 
Kategoria kontroli: 
Czas kontroli: 
Od 13/10/2017 do 15/12/2017