Kontrola w Powiatowym Inspektoracie Weterynarii w Golubiu-Dobrzyniu

Kontrola wew/zew: 
Jednostka kontrolująca: 
Kategoria kontroli: 
Czas kontroli: 
Od 22/03/2018 do 06/04/2018