Kontrola w Powiatowym Inspektoracie Weterynarii w Brodnicy

Kontrola wew/zew: 
Jednostka kontrolująca: 
Kategoria kontroli: 
Czas kontroli: 
Od 05/03/2018 do 21/03/2018