Kontrola w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Toruniu

Kontrola wew/zew: 
Jednostka kontrolująca: 
Kategoria kontroli: 
Czas kontroli: 
Od 12/09/2017 do 29/09/2017