Kontrola w podmiocie leczniczym Szpital Tucholski Sp. z o. o.

Kontrola wew/zew: 
Jednostka kontrolująca: 
Kategoria kontroli: 
Czas kontroli: 
11/05/2018