Kontrola w podmiocie leczniczym P.P.H.U. „ORION” w Żninie

Kontrola wew/zew: 
Jednostka kontrolująca: 
Kategoria kontroli: 
Czas kontroli: 
10/04/2018