Kontrola w podmiocie leczniczym Opus II w Grudziądzu

Kontrola wew/zew: 
Jednostka kontrolująca: 
Kategoria kontroli: 
Czas kontroli: 
04/08/2017