Kontrola w podmiocie leczniczym OMEGA MEDICAL CLINICS w Bydgoszczy

Kontrola wew/zew: 
Jednostka kontrolująca: 
Kategoria kontroli: 
Czas kontroli: 
02/03/2017