Kontrola w podmiocie leczniczym MEDIC KLINIKA Sp. z o.o. w Bydgoszczy

Kontrola wew/zew: 
Jednostka kontrolująca: 
Kategoria kontroli: 
Czas kontroli: 
Od 23/03/2017 do 24/03/2017