Kontrola w podmiocie leczniczym Małgorzata Grabarczyk w Lipnie

Kontrola wew/zew: 
Jednostka kontrolująca: 
Kategoria kontroli: 
Czas kontroli: 
27/10/2017