Kontrola w podmiocie leczniczym Centrum Opieki Leczniczej ATMA w Bydgoszczy

Kontrola wew/zew: 
Jednostka kontrolująca: 
Kategoria kontroli: 
Czas kontroli: 
06/12/2016