Kontrola w podmiocie leczniczym

Kontrola wew/zew: 
Jednostka kontrolująca: 
Kategoria kontroli: 
Czas kontroli: 
19/05/2018