Kontrola w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej typu socjalizacyjnego - mieszkanie usamodzielnienia ul. Plac Chełmiński w Bydgoszczy

Karty podstawowe

Kontrola wew/zew: 
Jednostka kontrolująca: 
Kategoria kontroli: 
Czas kontroli: 
Od 05/04/2018 do 16/04/2018