Kontrola w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej typu socjalizacyjnego - mieszkanie usamodzielnienia w Bydgoszczy

Karty podstawowe

Kontrola wew/zew: 
Jednostka kontrolująca: 
Kategoria kontroli: 
Czas kontroli: 
Od 18/04/2018 do 20/04/2018