Kontrola w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej Nr 1 Trzemiętowo

Karty podstawowe

Kontrola wew/zew: 
Jednostka kontrolująca: 
Kategoria kontroli: 
Czas kontroli: 
Od 21/03/2018 do 28/03/2018