Kontrola w Miejsko–Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Mogilnie

Kontrola wew/zew: 
Jednostka kontrolująca: 
Kategoria kontroli: 
Czas kontroli: 
21/03/2017