Kontrola w GOPS Inowrocław

Kontrola wew/zew: 
Jednostka kontrolująca: 
Kategoria kontroli: 
Czas kontroli: 
Od 01/02/2018 do 07/02/2018