Kontrola w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Zakrzewie

Kontrola wew/zew: 
Jednostka kontrolująca: 
Kategoria kontroli: 
Czas kontroli: 
Od 07/02/2018 do 08/02/2018