Kontrola w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Topólce

Karty podstawowe

Kontrola wew/zew: 
Jednostka kontrolująca: 
Kategoria kontroli: 
Czas kontroli: 
17/04/2018