Kontrola w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Sicienku

Karty podstawowe

Kontrola wew/zew: 
Jednostka kontrolująca: 
Kategoria kontroli: 
Czas kontroli: 
Od 15/03/2018 do 16/03/2018