Kontrola w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Osielsku

Kontrola wew/zew: 
Jednostka kontrolująca: 
Kategoria kontroli: 
Czas kontroli: 
Od 10/04/2018 do 13/04/2018