Kontrola w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Osięcinach

Kontrola wew/zew: 
Jednostka kontrolująca: 
Kategoria kontroli: 
Czas kontroli: 
Od 20/03/2018 do 23/03/2018