Kontrola w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Wielkiej

Kontrola wew/zew: 
Jednostka kontrolująca: 
Kategoria kontroli: 
Czas kontroli: 
Od 27/02/2018 do 28/02/2018