Kontrola w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w miejscowości Bytoń

Kontrola wew/zew: 
Jednostka kontrolująca: 
Kategoria kontroli: 
Czas kontroli: 
17/04/2018