Kontrola w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Dąbrowie Chełmińskiej

Kontrola wew/zew: 
Jednostka kontrolująca: 
Kategoria kontroli: 
Czas kontroli: 
Od 22/02/2018 do 23/02/2018