Kontrola w Gminnej Spółce Wodnej w Rojewie

Kontrola wew/zew: 
Jednostka kontrolująca: 
Kategoria kontroli: 
Czas kontroli: 
14/12/2017