Kontrola w Gminnej Spółce Wodnej Inowrocław

Kontrola wew/zew: 
Jednostka kontrolująca: 
Kategoria kontroli: 
Czas kontroli: 
14/12/2017