Kontrola w Gminie Zbiczno

Kontrola wew/zew: 
Jednostka kontrolująca: 
Kategoria kontroli: 
Czas kontroli: 
Od 01/01/2017 do 31/12/2017