Kontrola w Gminie Płużnica

Kontrola wew/zew: 
Jednostka kontrolująca: 
Kategoria kontroli: 
Czas kontroli: 
Od 30/03/2017 do 31/03/2017