Kontrola w Gminie Miasto Lipno

Kontrola wew/zew: 
Jednostka kontrolująca: 
Kategoria kontroli: 
Czas kontroli: 
Od 17/05/2017 do 19/05/2017