Kontrola w Gminie Kikół

Kontrola wew/zew: 
Kategoria kontroli: 
Czas kontroli: 
Od 01/06/2017 do 28/05/2018