Kontrola w Gminie Kikół

Kontrola wew/zew: 
Jednostka kontrolująca: 
Kategoria kontroli: 
Czas kontroli: 
Od 10/10/2016 do 12/10/2016