Kontrola w Gminie Golub- Dobrzyń

Kontrola wew/zew: 
Jednostka kontrolująca: 
Kategoria kontroli: 
Czas kontroli: 
Od 01/06/2017 do 02/06/2017