Kontrola w Gminie Dobrcz

Karty podstawowe

Kontrola wew/zew: 
Jednostka kontrolująca: 
Kategoria kontroli: 
Czas kontroli: 
Od 06/02/2017 do 24/02/2017