Kontrola w Gminie Choceń

Kontrola wew/zew: 
Jednostka kontrolująca: 
Kategoria kontroli: 
Czas kontroli: 
Od 14/05/2018 do 01/06/2018