Kontrola w Gminie Boniewo

Kontrola wew/zew: 
Jednostka kontrolująca: 
Kategoria kontroli: 
Czas kontroli: 
Od 07/04/2017 do 10/04/2017