Kontrola w Gminie Bobrowo

Karty podstawowe

Kontrola wew/zew: 
Jednostka kontrolująca: 
Kategoria kontroli: 
Czas kontroli: 
Od 11/04/2018 do 13/04/2018